Zakaz importu i eksportu towarów do Rosji

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Unia Europejska wprowadziła sankcje wobec Federacji Rosyjskiej.

Są to restrykcje gospodarcze, które zostały wprowadzone już 23 lutego 2022 roku, dotyczyły unijnych rynków i usług finansowych dla Rosji. Drugi pakiet sankcji został wprowadzony już 25 lutego, dotyczył najważniejszych polityków rosyjskich, dodatkowo rozszerzono sankcje gospodarcze w sektorze finansowym. Unia Europejska nałożyła także sankcje na sektor technologiczny, energetyczny oraz transportowy.

Zakaz importu i eksportu towarów do Rosji

Jakie sankcje wobec Rosji wywołała wojna na Ukrainie?

Sankcje wobec Rosji dotyczyły także zawieszenia ułatwień wizowych dla rosyjskich urzędników, dyplomatów, jak również przedsiębiorców. 28 lutego oraz 2 marca zdecydowano się na wprowadzenie kolejnych sankcji. Wówczas została zamknięta przestrzeń powietrzna na terenie Unii Europejskiej dla wszystkich statków powietrznych Rosji. Zakazano także transakcji z rosyjskim Bankiem Centralnym oraz wykluczono część banków z systemu Swift, w tym przypadku banki z listy sankcyjnej nie mogą dokonywać transakcji międzynarodowych. Dodatkowo 15 marca zawieszono rating kredytowy dla firm oraz osób prywatnych z Rosji, zakazano inwestycji w sektor energetyczny, oraz zakazano eksportu towarów luksusowych. Dużym ciosem dla gospodarki rosyjskiej był także zakaz importu stali oraz żelaza do krajów Unii Europejskiej.

Unia Europejska 8 kwietnia wprowadziła 5 pakiet sankcyjny, który dotyczył zakazu importu węgla oraz innych paliw kopalnych. Zamknięto także porty znajdujące się na terenie Unii Europejskiej dla statków z Rosji. Zakazano także importu alkoholu, cementu oraz eksportu paliwa do silników rakietowych. Ważną decyzją, jaką podjęła Unia Europejska, był 6 pakiet sankcji z 3 czerwca 2022 roku, które dotyczył zakazu importu ropy naftowej z wyłączeniem ściśle określonych wyjątków, z systemu SWIFT usunięte zostały kolejne rosyjskie banki. Dodatkowo w lipcu zakazano importu złota. Kolejne sankcje dotyczyły zakazu udostępniania systemów obsługi kryptowalut, zakazu importu z Rosji stali, czy też świadczenia na rzecz Rosji usług specjalistycznych, przykładowo informatycznych czy też inżynieryjnych.

Pakiety sankcji nakładane przez Unię Europejską wpłynęły bardzo negatywnie na rosyjską gospodarkę, wojna na Ukrainie wpływa także na gospodarki innych krajów, które wcześniej współpracowały z rynkami rosyjskimi. Sankcje dotyczą głównie importu ważnych surowców, takich jak ropa naftowa czy też węgiel z Rosji do Unii Europejskiej.