Kurs montażysty rusztowań

Przygotowanie rusztowania wymaga od pracowników doświadczenia, należy przygotowywać systemy pracy na wysokości w taki sposób, aby były w pełni bezpieczne dla pracowników znajdujących się na wysokości.

Duży nacisk kładzie się przykładowo na barierki zabezpieczające, prowadnice do szelek bezpieczeństwa, które ułatwiają pracę, stosuje się także siatki zabezpieczające.

Kurs montażysty rusztowań

Program szkolenia i wymagania dla kandydatów

Firmy, które zajmują się remontami na wysokości, posiadają rusztowania, mogą skorzystać z kompleksowych kursów oraz szkoleń zawodowych dla montażystów rusztowań. Rusztowania mogą być stawiane koło wysokich budynków, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie złożenie rusztowania, skręcenie poszczególnych elementów co będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki szkoleniom pracownicy poznają sposoby bezpiecznego przygotowania rusztowania do pracy. Są to szkolenia posiadające akredytację Instytutu Mechanizacji i Górnictwa Skalnego. Profesjonalne szkolenie trwa 80 godzin, prowadzą je doświadczeni instruktorzy, fachowcy, którzy na co dzień pracują z konstrukcjami rusztowań.

W programie szkolenia ważną tematyką jest bezpieczeństwo pracy na wysokości, dotycząca w szczególności prac wykonywanych na konstrukcjach kratowych, czyli rusztowaniach. Kurs montera jest zakończony egzaminem państwowym z części praktycznej oraz teoretycznej. Po zdaniu egzaminu wydawane jest świadectwo wraz z wpisem do Książeczki Operatora Maszyn Roboczych. Osoby, które chcą uczestniczyć w kursie montażysty rusztowań, muszą kończyć 18 lat, jak również posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości powyżej 3 m.

Pracownicy budowlani chętnie podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu można znaleźć dobrze płatną pracę, jednym z takich zawodów jest montażysta rusztowań kurs często jest niezbędny, aby uzyskać pracę w wielu firmach budowlanych zajmujących się stawianiem rusztowań. W tym przypadku będą to uprawnienia do pracy na wysokości, kurs dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym montażem różnego typu rusztowań, jak również zabezpieczeń.