Truck Care: Sprzedaż Pojazdów Pokontraktowych – Czy Warto?

Sprzedaż pojazdów pokontraktowych to praktyka, którą coraz częściej wybierają firmy transportowe.

Chodzi o to, że po zakończeniu okresu leasingu, zamiast zwrócić samochód do leasingodawcy, przedsiębiorstwo decyduje się na jego zakup i odsprzedaż dalej. Działa to na korzyść zarówno firmy transportowej, jak i jej klienta.

Co zyskujesz kupując pojazdy pokontraktowe?

Pierwszym z dużych plusów zakupu takiego pojazdu jest fakt, że pojazd ten był serwisowany i konserwowany zgodnie z wytycznymi producenta. Poza tym, maszyny pokontraktowe są z reguły młodsze i mają mniejszy przebieg od pojazdów sprzedawanych przez tradycyjne salony, które zazwyczaj wcześniejszy etap swojej eksploatacji spędziły w bardzo różnych warunkach.

Truck Care: Sprzedaż Pojazdów Pokontraktowych – Czy Warto?

Ryzyko kupna pojazdów pokontraktowych

Nie wszystko jednak zawsze układa się idealnie. Zawsze istnieje pewne ryzyko związane z zakupem używanej ciężarówki, nawet jeżeli jest to pojazd pokontraktowy. Kluczowym elementem jest tu możliwość dokonania rzetelnego sprawdzenia stanu technicznego takiego pojazdu.

Truck Care: Profesjonalny dostawca pojazdów pokontraktowych

Znajdując dobrego sprzedawcę, jakim na polskim rynku jest firma Truck Care, zyskujecie pewność, że pojazd pokontraktowy, który kupujecie, został należycie sprawdzony, a wszelkie potencjalne usterki zostały z góry wyeliminowaneTruck Care sprzedaż pojazdów pokontraktowych – jest to nie tylko wybór pojazdu o udokumentowanej historii, ale także optymalizacja kosztów i zminimalizowanie ryzyka.